Predavanja kod dr. sc. Izeta Beširovića (Bosanski jezik I – PO i RN, Opća lingvistika – BJK)

Petak, 27. 12. 2013.

Opća lingvistika (BJK):  14. 00 – 16. 30, uč. 2

Opća lingvistika (BJK): 17. 00 – 19. 30h, uč. 2

Subota, 28. 12. 2013.

Bosanski jezik I (PO i RN): 9. 00 – 11. 30h, uč. 7

Bosanski jezik I (PO i RN): 12. 00 – 14. 30h, uč. 7

Nedjelja, 29.  12. 2013.

Opća lingvistika (BJK): 9. 00 – 11. 30h, uč. 2

Bosanski jezik I (PO i RN): 12. 00 – 14. 30h, uč. 7

*** Obavezno ponijeti indekse!!!