Predavanja iz predmeta Pedagogija

Predavanja iz predmeta Pedagogija (II godina) kod prof. dr. Eseda Karića održat će se u nedjelju od 8:00 do 14:45.