Predavanja iz predmeta Pedagogija

Predavanja iz predmeta Pedagogija (II godina) kod prof. dr. Eseda Karića održat će se u subotu (28. 3)  od 9:00 do 15:45 sati.