Predavanja iz predmeta Integrirani predškolski kurikulum

Predavanja iz predmeta Integrirani predškolski kurikulum bit će održana u subotu, 24. 10. 2015. godine u terminu od 13. 30 do 15. 00 sati.