Predavanja iz Opće lingvistike (I godina)

Predavanja iz Opće lingvistike kod prof. Izeta Beširovića bit će održana prema sljedećem rasporedu:

Petak, 20. 3.
12. 00 – 19. 00 Opća lingvistika

Subota, 21. 3.
9.00 – 16. 00 Opća lingvistika

Nedjelja, 22. 3.
8. 30 – 15. 00 Opća lingvistika