Predavanja iz Metodike nastave bosanskog jezika

Predavanja iz Metodike nastave bosanskog jezika održat će se prema sljedećem rasporedu:

Subota, 21. 3.
12. 30 – 16. 00 Metodika nastave bosanskog jezika II

Nedjelja, 22. 3.
11.30 – 15. 00 Metodika nastave bosanskog jezika II (BJK)