Predavanja iz kolegija Opća historija starog vijeka

Prof. dr. Salih Jalimam će održati predavanja iz kolegija Opća historija starog vijeka u subotu i nedjelju, 24. i 25. oktobra prema rasporedu:

 

Subota, 24. X – Učionica 2   

09.00-10.30

10.45-12.15

12.30-14.00

14.15-15.45

 

Nedjelja, 25. X – Učionica  2  

09.00-10.30

10.45-12.15

12.30-14.00

14.15-15.45

Iz Odsjeka