Predavanja iz Didaktike

Predavanja iz predmeta Didaktika kod prof.dr. Eseda Karića će se održati u subotu 10.1.2015. godine sa početkom u 8:00 sati.