Predavanja iz Didaktike

Predavanja iz Didaktike bit će održana u subotu, 24. 10. 2015. godine u terminu od 10. 00 do 13. 30 sati.