Predavanja Dr. Joerg Hofreiter

Dr. Joerg Hofreiter će održati nastavu prema slijedećem rasporedu:

 

PONEDJELJAK, 06. januar 2014.

08:00-09:30 – Jezičke vježbe V (3. godina)

09:40-11:10 – Jezičke vježbe VII (4. godina)

11:20-12:50 – Jezičke vježbe I (1. godina)

13:00-14:30 – Jezičke vježbe III (2. godina)

Studenti koji moraju još prezentirati svoje referate, mole se da ih pripreme za gore navedene termine.