Poziv za učešće u Maršu mira 2015. godine

header_mm2013_bosanski

Na adresu Pedagoškog fakulteta u Bihaću dostavljen je sljedeći poziv:

“Poštovani,

Kao potpredsjednica Federacije Bosne i Hercegovine, želim iskoristiti ovu priliku i obratiti Vam se u povodu obilježavanja godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici. Ove godine, 11. jula navršava se 20. godina od izvršenja genocida u Srebrenici, sigurnoj zoni UN-a, najvećeg sločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava počinjenog na tlu Europe nakon Drugog svjetskog rata.

Ovim putem želim da pozovem sve uposlenike, studente i osoblje Vašeg fakulteta da uzmu učešće u Maršu mira 2015. godine.

Cilj nam je da u obilježavanju ove iznimno tužne godišnjice, uzme učešće što više bosanskohercegovačkih građana, te da Marš mira 2015. kao i prisustvo dženazi i ukopu žrtava genocida budu najmasovniji do sada.

Molim Vas da, u skladu sa aktivnostima organizacije i realizacije studijskog programa Vašeg fakulteta oslobodite studente polaganja ispita u periodu od 10. jula do 12. jula 2015. godine kako bi svojim učešćem doprinijeli odavanju počasti žrtvama genocida u Srebrenici.

S poštovanjem,

Potpredsjednica Federacije

Bosne i Hercegovine

Melika Mahmutbegović”