Poziv za prijavu na međunarodni program mobilnosti istraživača

T2M

Univerzitet u Torinu uz podršku Europske komisije objavljuje 2. poziv na međunarodni program stipendiranja mobilnosti postdoktorskih istraživača pod nazivom 2020 researchers: Train to Move (T2M). ovaj program ima za cilj stvaranje povoljnih uvjeta za međunarodnu mobilnost visokokvalifikovanih istraživača nudeći im priliku za provođenje istraživačkih projekata i pohađanje treninga.

Rok za prijave na ovaj program je 5. maj 2015. godine, a svi detalji dostupni su na web stranici http://www.train2move.unito.it/login.html