Poziv za BAM 2013

BAM 2013Asocijacija informacijskih stručnjaka – bibliotekara, arhivista i muzeologa (BAM) organizira 7. međunarodnu konferenciju “Evropske smjernice za saradnju biblioteka, arhiva i muzeja”. Međunarodna konferencija BAM 2013 sa središnjom temom “Proaktivne obrazovne institucije – mjesto cjeloživotnog učenja u digitalnom dobu” održat će se 18. oktobra 2013. godine u Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci BiH (Sarajevo, BiH) i 19. oktobra 2013. godine u Narodnoj biblioteci Mostar i Muzeju Hercegovine (Mostar, BiH).

Poziv za radove BAM2013