Poziv studentima za uključivanje u rad Centra za osiguranje kvaliteta i internu evaluaciju Univerziteta

UNBI - GrbCentar za osiguranje kvaliteta i internu evaluaciju Univerziteta, u skladu s propisima Univerziteta, nudi mogućnost učešća u radu Centra za šest (6) studenata.

Prema opisu poslova studenti bi trebali učestvovati u radu Centra, ovisno od vlastitih mogućnosti i potreba Centra i obavljati aktivnosti u skladu sa godišnjim planom rada.

Uslovi za rad studenta unutar Centra jesu posjedovanje statusa studenta Univerziteta u Bihaću, te aktivno poznavanje stranog jezika i poznavanje rada na računaru.

 

Molimo sve zainteresovane studente da se prijave na e-mail adresu: kvalitet@unbi.ba.

Uz prijavu je potrebno dostaviti kraću biografiju.

 

 

Ovaj poziv ostaje otvoren do 17.2.2015. godine.