Postmodernizam – raspored predavanja

27.11.2013. (srijeda)

11.00 – 14.15

14.30 – 17.45

28.11.2013. (četvrtak)

9.00 – 12.15

12.30 – 14.45