Post Scriptum broj 4-5

PS_Br5_naslovnicaNakon pauze pred vama je dvobroj koji i ovoga puta dokazuje kako se interdisciplinarnost koju posjeduje Pedagoški fakultet, ali i Univerzitet u Bihaću, može sinkretizirati na jednome mjestu. Tako u ovome broju možete saznati historiju nastanka Srednje muzičke škole u Bihaću te detaljan prikaz procesa razvoja muzičke pedagogije u Bihaću, zatim možete saznati o pedagoškome radu kipara Rudolfa Valdeca, o Arnu Holcu kao paradigmi moderne u časopisu Bosanska vila. Nakon tih “historijskih” tema, slijedi predah uz žensko pismo Jasmine Musabegović, koje se odlično stapa sa hermeneutičkom interpretacijom. Lingvistički blok posvećen je analizi natpisa na stećcima kao i analizi reklamnog stila, sa dva različita aspekta. Taj blok upotpunjuju metodički pristupi kao i detaljni prikazi kako vannastavne aktivnosti djeluju na poboljšanje motoričkih sposobnosti kod djece te osvrt na inkluziju u praksi, kao i na primjenu nastavnih inovacija. U ovome broju obilježili smo i 240 godina od objavljivanja Hasanaginice, a što je samo mali dio studije o historiji bošnjačke književnosti, njenoga autora Sanjina Kodrića.

I suprotno od uobičajenog, sve navedeno prožeto je prirodnim naukama. Umjetničke fotografije koje daju divan vizualni aspekt časopisu potpisuje Sanjanin Samir Sinanović. Na samome kraju, donosimo prikaze novih knjiga Zilhada Ključanina, uz preporuke da upravo “Lažne trudnice” i “Šeherezadina djeca” budu lektira za ovogodišnji odmor.

Cesarić je nekad pjevao o značaju svake male kapljice velikoga slapa, tako i svaka vaša kapljica puno znači, i zato zaslužuje jedno
veliko HVALA. Te kapljice ispisane su na narednim stranicama:

Post Scriptum Broj 4-5

Šeherzada Džafić
urednica Časopisa