Popunjavanje prijavnica

logo-featuredSvi studenti Pedagoškog fakulteta u Bihaću pri popunjavanju prijavnica za ispite trebaju voditi računa o pravilnom popunjavanju istih. Svi podaci na prijavnici moraju biti tačni a nazivi predmeta  isključivo po nastavnom planu i programu po kojem studiraju. Isto tako povesti računa o nominalima profesora.

Studenti koji prijavnice ne ispune pravilno neće biti u mogućnosti pristupiti ispitu.

Studentska služba