Poništenje konkursa/natječaja za izbor dekana Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću

pfb-unbi-3

Na osnovu odluke Nastavno-naučnog vijeća Pedagoškog fakulteta broj: 0203-1302/15 od 23.6.2015. godine, a u vezi sa odlukom Senata Univerziteta u Bihaću broj: 06-3559/15 od 21.5.2015. godine Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću objavljuje sljedeće

 

PONIŠTAVA SE

Konkurs/natječaj za izbor dekana Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću objavljen dana 30.11.2013. godine

I

Poništava se Konkurs/ natječaj  za izbor dekana Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću objavljen dana 30.11.2013. godine u dnevnom listu “Oslobođenje” i na web stranici Univerziteta u Bihaću.

 

II

Sve informacije u vezi poništenja Konkursa/natječaja za izbor dekana Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću objavljenog dana 30.11.2013. godine mogu se dobiti  pozivom  na broj: 037/ 229860.