Podjela certifikata za polaznike programa DPPO

dppoSvi polaznici DPPO programa koji su izmirili sve obaveze prema Fakultetu mogu podići svoje certifikate u petak 4.7.2014. godine u periodu od 10:00h do 13:00h u prostorijama dekanata Pedagoškog fakulteta u Bihaću.