Podjela certifikata za polaznike DPPO programa

 

dppoSvi polaznici DPPO programa koji su izmirili sve obaveze prema Fakultetu mogu podići svoje certifikate u petak 24.1.2014. godine u periodu od 12:00h do 14:00h u prostorijama dekanata Pedagoškog fakulteta u Bihaću.

 

 

 

Sekretarijat Fakulteta