Podjela certifikata za polaznike DPPO programa

dppoSvi kandidati koji su uspješno položili ciklus dopunskog pedagoško-psihološkog i didaktičko-metodičkog programa te izmirili sve obaveze prema Pedagoškom fakultetu mogu svoje certifikate preuzeti u periodu od 30.3.2015. godine do 27.4.2015. godine svakim radnim danom od 08:00 do 13:00 sati.

 

Sekretarijat Pedagoškog fakulteta u Bihaću