PO – raspored za novembar

Raspored nastave na odsjeku Predškolski odgoj je u prilogu: PO_raspored_novembar_2014

Studenti su obavezni pratiti izmjene i/ili dopune rasporeda na oglasnoj ploči Odsjeka.