PO – Raspored za april

Raspored nastave u aprilu na odsjeku Predškolski odgoj može se preuzeti na sljedećem linku: Raspored za april 2014

Studenti su obavezni pratiti eventualne izmjene rasporeda na oglasnoj ploči.