PO – raspored nastave – januar 2014.

Raspored nastave na odsjeku Predškolski odgoj u januaru 2014. god. se može preuzeti na sljedećem linku: PO_raspored januar 2014

Studenti su obavezni pratiti eventualne izmjene i dopune u rasporedu na oglasnoj ploči odsjeka.