PO I: Filmska i RTV kultura (bodovna lista/skripta)

Studentice koje imaju pravo pristupiti ispitu: OM_KONACNI_REZULTATI_2014-2015.
Osnove za usmeni ispit: Filmska i RTV kultura_osnove
Kritički osvrt prof.dr.Nedžada Ibrahimovića (za usmeni dio ispita): Izmedu naracije i kreacije