Prijemni ispit na Pedagoškom fakultetu za akademsku godinu 2014/15.

Prijemni ispit

Na Pedagoškom fakultetu u Bihaću u akademskoj 2014/15. godini je planiran upis studenata na prvi i drugi ciklus studija na sljedećim odsjecima i smjerovima.

 

[table “12” not found /]

 

Prijemni ispit će se održati 15.7.2014. godine sa početkom u 09:00 sati u prostorijama Pedagoškog fakulteta.

Prijem dokumenata je svaki radni dan od 2.7. do 12.7.2014. godine u vremenu od 09:00 do 14:00 sati.

Detaljan raspored polaganja prijemnog ispita po učionicama će biti objavljen 14.7.2014. godine.

 

KONKURS/NATJEČAJ za upis u I godinu I ciklusa studija za akademsku 2014/15. godinu