Pismeni ispiti (oktobarski rok) kod ass. Belkise Dolić

 

Bosanski jezik 1 i 2 (EJK)

Bosanski jezik 1 (PO)

Bosanski jezik  2 (RN)

Opća lingvistika (EJK)

 

 

 

11. 10. 2013.

 

 

12.00h

 

 

uč.

 

Semantika

Lingvostilistika

Opća lingvistika

Fonetika i fonologija

 

 

 

11. 10. 2013.

 

 

13.15h

 

 

uč. 4