Pismeni ispiti (2. rok) – Grafolingvistika, Morfologija, Uporedna gramatika, Norma

Grafolingvistika (transliteracija) – 8. 7. 2015. u 12h,

Grafolingvistika (teorija) – 9. 7. 2015. u 11h

Morfologija – 8. 7. 2015. u 12h

Norma i kultura jezika – 8. 7. 2015. u 12h

Uporedna gramatika slavenskih jezika – 9. 7. 2015. u 12h

Kontakt: dzanic_almira@hotmail.com