Pismeni dio ispita iz predmeta Semantika i Sociolingvistika

Pismeni dio ispita iz predmeta Semantika i Sociolingvistika niko nije položio!