Pedagoška praksa

Pedagoška praksa za studente IV godine odsjeka Predškolski odgoj će se održati u periodu od 15. do 19.12.2014. god. Raspored održavanja prakse se može preuzeti na sljedećem linku: pedagoška praksa studenata

Studenti su obavezni na praksu ponijeti urednu sanitarnu knjižicu i papuče. Studenti su obavezni doći na vrijeme kako bi se neometano odvijao rad. Molimo studente da odmah urade sanitarni pregled, kako bi blagovremeno pristupili praksi. Naknadni termini neće biti  organizirani.