Osnovi matematike – ispit 19.9.

Završni usmeni ispit iz predmeta Osnovi matematike zakazan za 19.9.2014. se pomijera sa 9:00 na 11:00 sati.