Ortoepija i ortografija (PO) – rezultati 1. kolokvija

REZULTATI 1. KOLOKVIJA – ORTOEPIJA I ORTOGRAFIJA (PO)

Ime i prezime Bodovi (%) ECTS
Indira Rekić

95%

19 bodova

Sebina Mustedanagić-Kudić

89%

17 bodova

Saldina Kovačević

83%

16 bodova

Sajra Dupanović

79%

15 bodova

Elma Kišmetović

77%

15 bodova

Aida Karabeg

75%

15 bodova

Sanita Redžić (V)

72%

14 bodova

Ermina Kišmetović

70%

14 bodova

Emina Agić

68%

13 bodova

Ajša Jusić

60%

12 bodova

Naila Šahinović

60%

12 bodova

Edina Džakulić

60%

12 bodova *

Admira Mulić

60%

12 bodova *

Armina Dervišević

52%

0 bodova

Naja Banjalučkić

52%

0 bodova

Ervina Tijanović

50%

0 bodova

Amela Hrkić

47%

0 bodova

Majda Dedić

47%

0 bodova

Amra Malkoč

35%

0 bodova

Sandra Latić

12%

0 bodova

Nermin Menković

0%

0 bodova

 

Nerma Durmić, ass.