Opća psih., Psih. obrazovanja, Metodologija i KV – septembarski rokovi

RASPORED ISPITA U SEPTEMBARSKOM ISPITNOM ROKU

Predmet 1. termin 2. termin
Opća psihologija 4.9.2014. 10:00 18.9.2014. 10:00
Psihologija obrazovanja 10.9.2014. 10:00 24.9.2014. 10:00
Metodologija istraživanja u odgoju i obrazovanju 4.9.2014. 10:00 18.9.2014. 10:00
Komunikacijske vještine / Pedagoška komunikacija 4.9.2014. 10:00 18.9.2014. 10:00

 

POPRAVNI KOLOKVIJI ĆE SE ODRŽATI U 1. ISPITNOM TERMINU.

PRIJAVE ZA POLAGANJE POPRAVNIH KOLOKVIJA16.7.2014. do 12.00 SLATI na e-mail: lejla.cavkic@gmail.com