Opća historija – završna predavanja

Završna predavanja iz Opće historije će biti održana u petak, 15.1. 2014. u vremenu od 8.00 do 12.00