Opća historija – predavanja

Predavanja za I godinu iz Opće historije će se održati u petak, 28.11.2014. s početkom u 8.00