Oktobarski rok kod dr.sc. Azre Verlašević, van.prof.

Studenti koji su prijavili ispite u oktobarskom roku kod dr.sc. Azre Verlašević, van.prof.  iste će polagati u utorak, 8.10.2012. godine sa početkom u 12.00