Oktobarski rok kod dr.sc. Azre Verlašević, van.prof.

Oktobarski rok kod dr.sc. Azre Verlašević, van.prof. će biti održan u subotu, 11.10. 2014. godine prema sljedećem rasporedu:

Dr.sc. Azra Verlašević, van.prof.