Oktobarski rok iz Sociolingvistike

 

 

Pismeni dio ispita iz Sociolingvistike bit će održan u utorak, 08.10.2013. u 11.00 sati.