Oktobarski ispitni termin (jezik)

Oktobarski ispitni termin (jezik)

Četvrtak, 10. 10. 2013.

 – u 12h

Grafolingvistika

Historija bosanskoga književnog jezika

Historija bosanskoga standardnog jezika

– u 13h

Staroslavenski jezik

Norma i kultura jezika

Morfologija

Uporedna gramatika slavenskih jezika

*** Apsolventi mogu polagati i integralne i završne.