Oktobarski ispiti: Grafolingvistika, Bosanski jezik II (TOS i RN), Opća lingvistika (EJK)

Oktobarski ispiti iz Grafolingvistike, Bosanskog jezika II (TOS i RN) i Opće lingvistike (EJK) bit će održani u utorak, 14. 10. 2014. godine u 14 sati.

Studenti koji nemaju dovoljan broj bodova radit će integralni kolokvij u istom terminu.