Odluka o početku i trajanju akademske 2014/2015

UNBI - GrbNa osnovu člana 61 . i člana 135. stav (3) statuta Univerziteta u Bihaću, Senat Univerziteta u Bihaću na LV (pedesetpetoj) redovnoj sjednici održanoj, dana 11. 09. 2014. godine, donio je slijedeću

ODLUKU
o početku i trajanju akademske 2014/2015. godine sa
kalendarom aktivnosti organizacije i realizacije studijskih programa
na Univerzitetu u Bihaću

I

Upis studenata na sve godine studija na fakultetima/VŠ-i Univerziteta u Bihaću obavit će se do početka akademske 2014/2015. godine, odnosno do 06. 10. 2014. godine.

II

Nastava u akademskoj 2014/2015. godini za sve studente počinje 06. 10. 2014. godine. Akademska 2014/2015. godina se dijeli na zimski i ljetni semestar. Za sve studente koji slušaju nastavu (redovni studenti) zimski, odnosno ljetni semestar traje po 16 (šesnaest) sedmica (15 sedmica kontinuiranih aktivnosti + 1 sedmica za završni ispit).

Kompletnu odluku o početku i trajanju akademske 2014/2015 možete preuzeti ovdje.