Odbrana magistarskog rada

UNBI - Grb

Amra Duraković, profesor matematike i informatike, će učetvrtak (21.11.2013.) u 18:00 na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću u učionici broj 6 braniti magistarski rad pod naslovom “Polinomske Pellove jednačine”. Odbrana magistarskog rada je javna.