Odbrana magistarskog rada

UNBI - GrbSelma Kapić, profesor matematike i informatike, će u četvrtak (12.12.2013.) u 18:00 na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću u učionici broj 6 braniti magistarski rad pod naslovom “Dvostrane metode i ocjena greške”. Odbrana magistarskog rada je javna.