Obavijest za studente III godine (PO)

Predavanja iz predmeta Integrirani predškolski kurikulum kod doc.dr. Eseda Karića će se održati u petak, 11.10.2013. od 15:00 – 18:15, te u subotu, 12.10.2013. od 9:00 – 11:30.