Obavijest o pedagoškoj praksi

Raspored studenata IV godine odsjeka Predškolski odgoj i aktivnosti na Pedagoškoj praksi u JU “Dječiji vrtić” Bihać u periodu od 9. do 13. decembra 2013. godine može se pogledati na sljedećem linku: praksa PO

Studenti su obavezni sa sobom ponijeti urednu sanitarnu knjižicu i papuče!