Obavijest o otvorenom pozivu za učešće u Mevlana programa razmjene za akademsku 2014/2015 godinu

1mevlanabr3Univerzitet u Bihaću je potpisnik nekoliko sporazuma sa univerzitetima u Republici Turskoj vezano za Mevlana program razmjene kojim je predviđena razmjena studenata i nastavnog osoblja sa univerzitetima u Republici Turskoj.

Naučni program ,,Mevlana“ je pokrenula Vlada Republike Turske posredstvom svojih univerziteta. Mevlana program razmjene je edukativni program koji ima za cilj da omogući studentima i akademskom osoblju razmjenu unutar visokoškolskih institucija koje se nalaze u Republici Turskoj i izvan nje.

Mevlana program razmjene je identičan sa Erasmus programom razmjene (predviđena je razmjena nastavnog osoblja i studenata) s tim da je Mevlana program predviđen za zemlje koje nisu članice Evropske unije. Ovaj program pokriva sve troškove nastale u okvirima ove razmjene. Univerzitet u Bihaću je potpisao sporazume o Mevlana programu razmjene sa slijedećim Univerzitetima:

Bumlupinar Universitesi

http://mevlana.dpu.edu.tr/tr/

Sinop University

http://www.sinop.edu.tr/

Trakya Universitesi

http://mevlana-en.trakya.edu.tr/pages/about-mevlana#.Uz 1 TCaiSvvns

Ondokuz Mayis Universitesi

http://mevlana-en.omu.edu.tr/general-information/