Obavijest o održavanju prijemnih ispita za upis na prvu godinu studija

pfb-unbi-3OBAVIJEST O ODRŽAVANJU  PRIJEMNIH ISPITA ZA UPIS NA PRVU GODINU STUDIJA

u akademskoj 2014/2015. (DRUGI UPISNI ROK)

 Prijemni ispit za upis studenata na Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću

bit će održan 12. 09. 2014. godine prema sljedećem rasporedu:

 

ODSJEK/ SMJER

TEST

VRIJEME POLAGANJA

UČIONICA/ SPRAT

TEST

VRIJEME POLAGANJA

UČIONICA/ SPRAT

Bosanski jezik sa književnošću i historija

Bosanski jezik

10:00

4/II (lijevo)

Književnost

10:30

4/II (lijevo)

Engleski jezik i književnost 

Bosanski jezik

10:00

4/II (lijevo)

Engleski jezik

10:30

4/II (lijevo)

Njemački jezik i književnost 

Bosanski jezik

10:00

4/II (lijevo)

Njemački jezik

10:30

4/II (lijevo)

Matematika i fizika 

Matematika

 

10:00

6/II (desno)

Informatika

10:30

6/II (desno)

Predškolski odgoj

Muzička Kultura

10:00

5/II (lijevo)

Likovna kultura

10:30

7/III (lijevo)

 

Razredna nastava

 

Bosanski jezik

10:00

4/II (lijevo)

Muzička Kultura

10:30

5/II (lijevo)

Tjelesni odgoj i sport

 

Bosanski jezik

10:00

4/II (lijevo)

Motoričke sposobnosti

10:45

Stadion

„Jedinstvo“

 

VAŽNO!

Prijemni se polaže u prostorijama Pedagoškog fakulteta – Žegar, Luke Marjanovića bb, Bihać.

Provjera motoričkih sposobnosti na Odsjeku za tjelesni odgoj i sport će se održati na stadionu „Jedinstvo“.

Kandidati su obavezni sa sobom donijeti identifikacioni dokument sa slikom (ličnu kartu) i hemijsku olovku (plavu), a kandidati na Odsjeku za tjelesni odgoj i sport trebaju sa sobom donijeti i sportsku opremu.