Obavijest o održavanju prijemnih ispita za upis na prvu godinu studija u akademskoj 2015/2016. godini

pfb-unbi-3

Obavijest o održavanju  prijemnih ispita za upis na prvu godinu studija

u akademskoj 2015/2016.

 Prijemni ispit za upis studenata na Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću

bit će održan 13. 07. 2015. godine prema sljedećem rasporedu:

 

ODSJEK/ SMJER TEST VRIJEME POLAGANJA UČIONICA/ SPRAT TEST VRIJEME POLAGANJA UČIONICA/ SPRAT
Bosanski jezik sa književnošću i historija Bosanski jezik 9:00 9/III (desno) Književnost 10:00 9/III (desno)
Engleski jezik i književnost  Bosanski jezik 9:00 1/ I (lijevo) Engleski jezik 10:00 1/ I (lijevo)
Njemački jezik i književnost  Bosanski jezik 9:00 4/II (lijevo) Njemački jezik 10:00 4/II (lijevo)
Matematika i fizika  Matematika  9:00 6/II (desno) Informatika 10:00 6/II (desno)
Predškolski odgoj Muzička Kultura 9:00 5/II (lijevo) Likovna kultura 10:00 7/III (lijevo) 
Razredna nastava  Bosanski jezik 9:00 7/III (lijevo)  Muzička Kultura 10:00 5/II (lijevo)
Tjelesni odgoj i sport  Bosanski jezik 9:00 2/ I (lijevo) Motoričke sposobnosti 10:00 Stadion„Jedinstvo“

VAŽNO!

Prijemni se polaže u prostorijama Pedagoškog fakulteta – Žegar, Luke Marjanovića bb, Bihać.

Provjera motoričkih sposobnosti na Odsjeku za tjelesni odgoj i sport će se održati na stadionu „Jedinstvo“.

Kandidati su obavezni sa sobom donijeti identifikacioni dokument sa slikom (ličnu kartu) i hemijsku olovku (plavu), a kandidati na Odsjeku za tjelesni odgoj i sport trebaju sa sobom donijeti i sportsku opremu.