Obavijest o 28. Međunarodnom konkursu za dodjelu nagrade “Khwarizmi”

Khwarizmi international awardMinistarstvo za nauku, istraživanje i tehnologiju Islamske Republike Iran, putem Ambasade BiH u Teheranu, uputilo je poziv bh. istraživačima da učestvuju na 28, međunarodnom  takmičenju za dodjelu nagrade “Khwarizimi” koje će se početkom februara 2015,godine održati u Teheranu. Više informacija o načinu prijave se može dobiti posjetom na intemetsku stranicu: http://www.irost.org/kia/.
Prijava radova se vrši elektronskim putem na gore navedenoj web adresi, najkasnije do 10. novembra 2014. godine.

Kompletan tekst dopisa možete pogledati na sljedećem linku:

Međunarodno takmičenje za dodjelu nagrade Khwarizmi