Novi raspored završnih pismenih ispita (jezik)

Ispiti će biti održani u srijedu, 1. 10. 2014. po sljedećem rasporedu:

– Ortografija i ortoepija, Morfologija, Sintaksa i Norma i kultura jezika u 11. 00h i

– Historija bosanskoga književnog jezika, Historija bosanskoga standardnog jezika i Uporedna gramatika u 12. 00h.